ทำไมต้อง กำจัดปลวก กับเรา

เราเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่เป็นผู้จุดประกายต่อต้านการใช้สารพิษมาผสมในสมุนไพร และนำมาแอบใส่ในเหยื่อล่อปลวก หลังจากตรวจพบว่าเริ่มมีปลวกมากินเหยื่อ เราจะต้องออกกฎหมายห้ามนำมากำจัดปลวก และนำมาฉีดพืชผัก ผลไม้ ปลาเค็ม ฯ ให้คนไทยกิน จนเกิดโรคมะเร็งกันทั่วประเทศ

ก่อนที่จะมีการอนุญาตให้นำเข้ายาฆ่าแมลง เช่นสารหนู สารตะกั่ว สารปรอท แคทเมี่ยม ไซยาไนท์ ฟิโปรนิล คลอเดน ไซเปอร์เมทิน คนไทยไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเลย แม้แต่คนเดียว ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นต่อต้าน การใช้สารเคมีร่วมกับการใช้ชีวิตประจำวัน  เหมือนอีกหลายๆประเทศ ที่ห้ามนำเข้ายาฆ่าแมลงโดยเด็ดขาด มีโทษอาญาจำคุกทั้งผู้แอบลักลอบ